Comment le cannabis affecte-t-il notre santé?

Welke invloed heeft cannabis op onze gezondheid?

Apr 26, 2023Manu N.

Cannabis is een plant die al lange tijd grote belangstelling trekt vanwege zijn psychoactieve en geneeskrachtige eigenschappen. Tegenwoordig brengt de legalisering van cannabis in bepaalde landen het debat over de effecten ervan op de gezondheid, de voordelen en de risico’s opnieuw op gang. In dit artikel zullen we specifiek kijken naar de manier waarop cannabis onze gezondheid beïnvloedt.

Definitie van cannabis

Cannabis, ook wel hennep of marihuana genoemd, is een bloeiende plant die behoort tot de Cannabaceae-familie.

Het belangrijkste psychoactieve bestanddeel van cannabis is tetrahydrocannabinol (THC), verantwoordelijk voor de “high” effecten die consumenten ervaren.

Cannabis bevat ook andere chemische verbindingen, zoals cannabidiol ( CBD ), dat niet-psychoactief is en therapeutische eigenschappen heeft.

Korte geschiedenis van cannabisgebruik

Het gebruik van cannabis gaat duizenden jaren terug. De eerste sporen van gebruik dateren van 2.500 tot 10.000 voor Christus. BC in Centraal-Azië en Zuidoost-Azië.

Het werd voornamelijk gebruikt vanwege zijn geneeskrachtige eigenschappen, zijn vezels voor de vervaardiging van textiel en touwen, maar ook vanwege zijn zaden, bronnen van eiwitten en essentiële vetzuren.

Door de eeuwen heen heeft cannabis zich over de hele wereld verspreid, waar het voor medische, recreatieve en spirituele doeleinden wordt gebruikt.

Kortetermijneffecten van cannabis op het lichaam en de hersenen

Wanneer iemand cannabis gebruikt, kunnen de kortetermijneffecten variëren, afhankelijk van de dosis, de consumptiewijze en de individuele gevoeligheid. Hier zijn enkele van de meest voorkomende fysieke en psychologische effecten:

Fysieke effecten

 1. Verhoogde hartslag : Cannabis kan een tijdelijke verhoging van de hartslag veroorzaken, die enkele minuten tot enkele uren kan duren. Deze toename kan meer uitgesproken zijn bij mensen met reeds bestaande hartaandoeningen.

 2. Droge mond : Cannabisgebruik kan leiden tot een droge mond, beter bekend als ‘katoenen mond’ of ‘pasta-achtige mond’. Dit onaangename gevoel wordt veroorzaakt door de verminderde speekselproductie.

 3. Roodheid van de ogen : Rode ogen zijn een vaak voorkomende bijwerking van cannabisgebruik, veroorzaakt door de verwijding van de bloedvaten in de ogen.

 4. Verminderde motorische coördinatie : Cannabis kan de motorische coördinatie en het evenwicht beïnvloeden, wat het moeilijk kan maken om bepaalde fysieke taken uit te voeren en het risico op ongelukken kan vergroten.

 5. Slaperigheid : Consumptie van cannabis kan slaperigheid veroorzaken, vooral als de geconsumeerde soort rijk is aan CBD, een niet-psychoactieve stof met ontspannende en anxiolytische eigenschappen.

Psychologische effecten

 1. Euforie : Een van de meest bekende effecten van cannabis is euforie, of ‘high’, wat voornamelijk voortkomt uit de aanwezigheid van THC. Dit gevoel kan gepaard gaan met een gevoel van ontspanning en een beter humeur.

 2. Angst : Paradoxaal genoeg kan cannabis bij sommige mensen ook angst veroorzaken, vooral als ze vatbaar zijn voor angststoornissen. De geconsumeerde dosis en soort kunnen dit effect beïnvloeden.

 3. Paranoia : In sommige gevallen kan cannabisgebruik leiden tot gevoelens van paranoia en overmatig wantrouwen jegens anderen. Dit effect is meestal tijdelijk en verdwijnt zodra de effecten van cannabis zijn uitgewerkt.

 4. Verminderd kortetermijngeheugen : Cannabis kan het kortetermijngeheugen aantasten, waardoor het moeilijk wordt om recente informatie te herinneren. Dit effect is meestal tijdelijk en verdwijnt zodra de effecten van cannabis zijn uitgewerkt.

 5. Veranderde perceptie van tijd : Cannabisgebruik kan de perceptie van tijd veranderen, waardoor de tijd langzamer of sneller lijkt te verstrijken. Dit fenomeen is meestal tijdelijk en verdwijnt zodra de effecten van cannabis uitgewerkt zijn.

Langetermijneffecten van cannabis op het lichaam en de hersenen

Cannabisgebruik kan langdurige gevolgen hebben voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het begrijpen van deze effecten is essentieel voor het nemen van een weloverwogen beslissing over cannabisgebruik.

Fysieke effecten

Naast de potentiële voordelen kan cannabisgebruik ook fysieke effecten op de lange termijn veroorzaken. Hier zijn enkele van deze effecten:

 1. Ademhalingsproblemen : Het consumeren van cannabis via inhalatie kan ademhalingsproblemen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die veroorzaakt door roken, zoals chronische bronchitis, irritatie van de luchtwegen en een verhoogd risico op longinfecties.

 2. Cardiovasculaire risico's : Regelmatig cannabisgebruik kan het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten verhogen, zoals hoge bloeddruk, hartfalen en beroerte.

 3. Reproductieve gezondheidsrisico's : Cannabis kan de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen beïnvloeden. Bij mannen kan het de productie en beweeglijkheid van het sperma verminderen, terwijl het bij vrouwen de menstruatiecyclus kan verstoren en de vruchtbaarheid kan beïnvloeden.

Psychologische effecten

Cannabisgebruik kan ook psychologische effecten op de lange termijn hebben, waaronder:

 1. Risico's van verslaving : Hoewel cannabis vaak als minder verslavend wordt beschouwd dan andere middelen, kan regelmatig en langdurig gebruik tot afhankelijkheid leiden. Ongeveer 9% van de cannabisgebruikers zal een verslaving ontwikkelen, een cijfer dat nog hoger ligt onder mensen die als tieners cannabis zijn gaan gebruiken.

 2. Risico's op psychiatrische stoornissen : Regelmatig cannabisgebruik is in verband gebracht met een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen, zoals depressie, angst en schizofrenie. Dit risico is vooral hoog bij mensen met een familiegeschiedenis van psychiatrische stoornissen of die op jonge leeftijd met cannabis zijn begonnen.

 3. Risico's op cognitieve stoornissen : Regelmatig cannabisgebruik kan cognitieve functies beïnvloeden, zoals geheugen, aandacht, besluitvorming en probleemoplossing. Deze effecten kunnen vooral uitgesproken zijn bij mensen die cannabis gebruikten tijdens de adolescentie, wanneer de hersenen nog in ontwikkeling zijn.

Concluderend: het afwegen van de voordelen en risico’s van cannabisgebruik is van cruciaal belang om een ​​weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Verantwoorde consumptie en aandacht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, juridische en sociale risico's kunnen de potentiële negatieve effecten van cannabis helpen minimaliseren.

Voordelen en risico’s verbonden aan cannabisgebruik

Cannabisgebruik kan gezondheidsvoordelen en risico’s met zich meebrengen. Het is belangrijk om deze factoren tegen elkaar af te wegen om een ​​weloverwogen beslissing over cannabisgebruik te kunnen nemen.

Voordelen

Cannabis wordt al eeuwenlang medicinaal gebruikt vanwege de therapeutische eigenschappen. Hier zijn enkele van de mogelijke voordelen die verband houden met cannabisgebruik:

 1. Verlichting van chronische pijn : Cannabis kan effectief zijn bij het verlichten van chronische pijn, vooral als het gepaard gaat met aandoeningen zoals artritis, fibromyalgie en migraine.

 2. Vermindering van angst en depressie : Bepaalde cannabisverbindingen, zoals CBD, hebben anxiolytische en antidepressieve eigenschappen die bij sommige mensen angst en depressie kunnen helpen verminderen.

 3. Verbetering van de eetlust : Cannabis kan de eetlust stimuleren bij mensen met eetstoornissen, chronische ziekten of medische behandelingen (zoals chemotherapie) die verlies van eetlust veroorzaken.

 4. Verminderde symptomen van spierspasticiteit : Cannabis kan de symptomen van spierspasticiteit, zoals spasmen en onwillekeurige samentrekkingen, helpen verminderen bij mensen met multiple sclerose, hersenverlamming en andere neurologische aandoeningen.

Risico's

Ondanks deze potentiële voordelen brengt cannabisgebruik ook risico’s met zich mee voor de gezondheid en het welzijn.

 1. Lichamelijke en geestelijke gezondheidsrisico's : Zoals eerder vermeld kan cannabisgebruik leiden tot long-, cardiovasculaire en reproductieve gezondheidsproblemen, maar ook tot psychiatrische, cognitieve en verslavingsstoornissen.

 2. Juridische risico's : Cannabisgebruik is in veel landen en rechtsgebieden illegaal. Mensen die cannabis gebruiken, lopen juridische risico's, zoals boetes, arrestatie of gevangenisstraf.

 3. Sociale risico's : Cannabisgebruik kan ook leiden tot sociale problemen, zoals stigmatisering, discriminatie en relatieproblemen. Het is belangrijk om met deze risico’s rekening te houden bij de beslissing om cannabis te consumeren.

Hoe gezondheidsrisico's te minimaliseren

Het is mogelijk om de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met cannabisgebruik te minimaliseren door verantwoord te consumeren en bepaalde aanvullende voorzorgsmaatregelen te nemen.

Verantwoorde consumptie

Om de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met cannabisgebruik te minimaliseren, is het belangrijk om het op een verantwoorde manier te gebruiken.

 1. Juiste dosering : Het kiezen van de juiste dosering is essentieel om de ongewenste effecten van cannabis te voorkomen. De optimale dosis varieert van persoon tot persoon, dus het is belangrijk om met een lage dosis te beginnen en deze geleidelijk aan te passen op basis van de effecten die u ervaart.

 2. Vermijd regelmatig gebruik : Frequent gebruik van cannabis kan de gezondheidsrisico's vergroten. Het wordt aanbevolen om de consumptie te beperken tot eenmalige gelegenheden om het risico op afhankelijkheid en gezondheidseffecten op de lange termijn te verminderen.

 3. Vermijd gebruik op jonge leeftijd : De effecten van cannabis op de zich ontwikkelende hersenen kunnen bijzonder schadelijk zijn. Het is daarom belangrijk om cannabisgebruik vóór de volwassenheid te vermijden.

Andere manieren om risico's te minimaliseren

Naast verantwoorde consumptie zijn er ook andere manieren om de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met cannabisgebruik te verminderen.

 1. Consumptie van medicinale cannabis onder medisch toezicht : Als u cannabis voor medicinale doeleinden gebruikt, is het belangrijk dat u dit doet onder toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Dit zorgt ervoor dat de behandeling is afgestemd op uw behoeften en dat de gezondheidsrisico's tot een minimum worden beperkt.

 2. Vermijd het gebruik van cannabis met andere stoffen : Het gebruik van cannabis in combinatie met andere stoffen, zoals alcohol of andere drugs, kan de gezondheidsrisico's vergroten. Het is het beste om cannabis alleen te consumeren om mogelijke bijwerkingen te voorkomen.

 3. Vermijd rijden onder invloed van cannabis : Cannabisgebruik kan de motorische coördinatie, concentratie en reactievermogen verminderen, waardoor het risico op verkeersongevallen toeneemt. Om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen, is het belangrijk om niet onder invloed van cannabis te rijden.

Conclusie over hoe beïnvloedt cannabis onze gezondheid?

Cannabisgebruik kan zowel gunstige als schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, zowel op de korte als op de lange termijn. Het is essentieel om met deze effecten rekening te houden bij de beslissing om wel of niet cannabis te gebruiken.

Belang van verantwoorde consumptie

Zoals eerder vermeld is het adopteren van verantwoord cannabisgebruik cruciaal om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Dit omvat het kiezen van de juiste dosering, het vermijden van regelmatige consumptie en het niet consumeren op jonge leeftijd. Ook is het belangrijk om cannabis niet met andere stoffen te mengen en niet onder invloed te rijden.

Oproep tot bewustzijn en voorlichting over de risico's en voordelen van cannabis

Het is van cruciaal belang om het bewustzijn te vergroten en mensen voor te lichten over de potentiële risico's en voordelen die aan cannabisgebruik zijn verbonden. Bewustmakingsinspanningen moeten informatie omvatten over de medicinale effecten van cannabis, maar ook over fysieke en mentale gezondheidsrisico's, juridische risico's en sociale risico's.

Bovendien moeten beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden opgeleid om patiënten te adviseren over het juiste gebruik van cannabis voor medische doeleinden en om de effecten van het gebruik ervan te monitoren. Overheden en gezondheidsorganisaties moeten ook onderzoek naar de voordelen en risico’s van cannabis ondersteunen, ter onderbouwing van het overheidsbeleid en medische aanbevelingen.

Samenvattend kan cannabisgebruik zowel gunstige als schadelijke effecten hebben op de gezondheid op korte en lange termijn. Verantwoorde consumptie en een groter bewustzijn van de risico's en voordelen van cannabis zijn essentieel om potentiële negatieve gezondheidseffecten te minimaliseren en de medicinale voordelen te maximaliseren voor degenen die ze nodig hebben.

Veelgestelde vragen over cannabis:

Wat zijn cannabinoïden in de cannabisplant?

Cannabinoïden zijn chemische verbindingen die in de cannabisplant voorkomen en verantwoordelijk zijn voor de effecten op lichaam en geest. De bekendste cannabinoïden zijn tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD).

Voor welk doel kan cannabis worden gebruikt voor agrarische en industriële doeleinden?

Cannabis is een zeer veelzijdige plant die gebruikt kan worden voor agrarische en industriële doeleinden. Hennep, een variëteit aan cannabis, wordt gebruikt voor de productie van vezels, textiel, touwen, papier, bouwmaterialen, cosmetica, voedselproducten en biobrandstoffen.

Wat is psychotroop en recreatief gebruik van cannabis?

Bij psychotroop en recreatief gebruik van cannabis wordt de plant geconsumeerd voor recreatieve doeleinden of vanwege de psychoactieve effecten ervan. Gebruikers kunnen cannabis roken, verdampen, eten of drinken en effecten ervaren zoals euforie, ontspanning, creativiteit, veranderde perceptie en cognitie.

Wat is het medicinale en medische gebruik van cannabis?

Bij medicinaal en medicinaal gebruik van cannabis wordt de plant gebruikt om medische aandoeningen en symptomen te behandelen, zoals chronische pijn, angst, misselijkheid, toevallen en spierspasmen. Specifieke cannabisverbindingen, zoals CBD, hebben potentiële therapeutische eigenschappen.

Wat is het verschil tussen CBD en cannabis?

CBD is een van de vele chemische verbindingen die in de cannabisplant voorkomen, terwijl cannabis verwijst naar de plant zelf. CBD is niet-psychoactief en kan therapeutisch worden gebruikt, terwijl cannabis vaak recreatief en psychoactief wordt gebruikt.

Wat is cannabisstengel?

Gesteelde cannabis is een cannabisvariëteit die een hoog gehalte aan vezels en cellulose bevat, waardoor het ideaal is voor de productie van textiel, touwen en andere industriële materialen.

Wat is het verschil tussen cannabis en tabak?

Cannabis is een plant die psychoactieve cannabinoïden bevat, terwijl tabak een plant is die nicotine bevat. Cannabis wordt vaak recreatief geconsumeerd, terwijl tabak vaak in de vorm van sigaretten wordt geconsumeerd.

Wat is het verschil tussen cannabis en hennep?

Cannabis en hennep zijn twee varianten van dezelfde plant, Cannabis sativa. Cannabis bevat veel THC en wordt vaak recreatief gebruikt, terwijl hennep veel vezels bevat en vaak industrieel wordt gebruikt.

Wat is het verschil tussen cannabis en alcohol?

Cannabis is een plant die psychoactieve cannabinoïden bevat, terwijl alcohol een stof is die ethanol bevat. Cannabis wordt vaak recreatief geconsumeerd, terwijl alcohol vaak als alcoholische drank wordt geconsumeerd. De gezondheidseffecten en risico's die gepaard gaan met de consumptie van deze twee stoffen zijn verschillend.

gerelateerde artikelen